Home > Producten > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Electroshop bvba Online Shop

Algemene voorwaarden van Electroshop bvba, gevestigd te 9200 Dendermonde, Stationsstraat 22 - 28. Versie geldig vanaf 20 mei 2011

Deze voorwaarden maken deel uit van iedere transactie. Dit houdt in dat de consument bij een online aankoop de omschreven condities aanvaardt.

 

 1. ALGEMEEN
 2. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP
 3. CONTACT
 4. PRIJZEN
 5. BETALING
 6. LEVERING EN VERZENDINGSKOSTEN
 7. AFHALING
 8. RECHT VAN VERZAKING – RUILING
 9. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT
 10. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 Artikel 1. Algemeen

 1. Onder ‘Electroshop bvba’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: partij die bij elke online bestelling in contract en contact staat met de consument. Onder ‘Electroshop bvba’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: beheerder en uitgever van www.electroshopdendermonde.be.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze voorwaarden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen de afnemer en Electroshop bvba.
 3. Electroshop bvba is enkel actief in België & Nederland. Een koop kan pas gesloten worden op voorwaarde dat het facturatie – en leveringsadres in België of Nederland gelegen is. Frans en Nederlands is bijgevolg de enige taalkeuze die de klant aangeboden krijgt. Naargelang de keuze van de klant, verloopt ook de verdere gegevensuitwisseling in één van beide talen. De klant kan de koop niet betwisten op het feit dat hij of zij de gekozen taal niet voldoende beheerst.
 4. De webshop heeft uitsluitend voor doel elektronica- componenten, gereedschap, meettoestellen, audio-, video-, elektro-, telecommunicatie, multimedia, foto- en computerapparatuur te verkopen. Alsmede ook alle aanverwante artikelen, zoals bijhorende accessoires, worden online te koop aangeboden.
 5. Electroshop bvba behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 6. Het gebruik en het plaatsen van een bestelling op www.electroshopdendermonde.be impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de koper.

 

Artikel 2. tot standkoming internetverkoop

 1. De koop is gesloten van zodra de betaling online, via overschrijving of ter plaatse in de zaak voltooid is.
 2. De klant moet zich bewust zijn van het feit dat Electroshop bvba indien gewenst bijkomende informatie kan vragen en bij weigering hiervan het recht heeft de bestelling te annuleren.

 

Artikel 3. Contact

 1. De contactgegevens van Electroshop bvba :
  Electroshop bvba
  stationsstraat 22-28
  9200 Dendermonde
  052/212812
  electroshop@microware.be

 2. Deze vindt u ook terug op http://www.electroshopxl.be/index.php/about/contact/
 3. Contact ivm werking webshop Voor klachten, suggesties of vragen ivm de webshop, kan u per mail terecht bij Electroshop bvba electroshop@microware.be (van dinsdag tot vrijdag van 9.00u tot 18.00u en zaterdag van 10.00u tot 18u00).

 

Artikel 4. prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn tenzij anders aangegeven, inclusief BTW en recupel.
 2. Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 3. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop, de prijs die van toepassing was op het moment van de bestelling. Electroshop bvba garandeert dat prijsverhogingen na het plaatsen van de bestelling niet zullen aangerekend, worden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
 4. Electroshop bvba kan niet aan aanbiedingen worden gehouden als de consument redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving was.
 5. Leveringskosten worden duidelijk aangegeven. Per productcategorie gelden andere leveringsvoorwaarden. Raadpleeg 6.3 voor meer informatie over leveringsvoorwaarden.

Artikel 5. Betaling

 1. Bij bestellingen via de webshop kan op de volgende manieren worden betaald:
  • PayPal
  • Creditcard (Visa – MasterCard – American Express)
  • Overschrijving
  • Ter plaatse in de zaak contant of bankcontact, de bestelling dient dan per e-mail te gebeuren
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden uw transacties ondersteund door PayPal. De e-commerceoplossing van de payment service provider zorgt ervoor dat uw financiële gegevens in alle veiligheid verwerkt worden. Deze betaaloplossing is speciaal ontworpen voor elektronische handel.
 3. Bij iedere e-aankoop worden immers alle transactiegegevens versleuteld met SSL technologie. Een veilige SSL-verbinding herkent u aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.
 4. Voor creditcardbetalingen brengt Electroshop bvba geen extra kosten in rekening.
 5. Een e-transactie wordt doorgaans na enkele seconden volbracht. Uw transactiegegevens worden meteen geverifieerd en goed –of afgekeurd.
 6. Laattijdige betalingen en voorschotten zijn niet mogelijk.

Artikel 6. levering en verzendingskosten

 1. Electroshop bvba streven ernaar uw bestelling zo spoedig mogelijk te behandelen. In geval van onverwachte vertragingen wordt dit meteen aan de klant gemeld.
 2. Leveringsvoorwaarden verschillen per productcategorie;
 3. Leveringen van klein materiaal gebeurt via Taxipost
 4. Voor normale nationale zendingen zullen volgende tarieven zullen gehanteerd worden :

  Tot 40€ : 7,50€ incl btw.
  Tot 100€ : 5,50€ incl btw
  Tot 200€: 3,95 incl btw.
  Vanaf 200€ Gratis verzending
   
 5. In speciale situaties kan het zijn dat er afgeweken wordt van deze tarieven, dit zal echter steeds op voorhand gemeld worden aan de klant.
 6. Grotere producten en volledige installaties kunnen door onze eigen diensten geleverd worden, tarieven worden hier bij de aankoop bevestigd.
 7. Voor verzendingen naar het buitenland zullen wij een meerprijs rekenen. Hoeveel je meer moet betalen voor verzending naar jouw land kan je hier te weten komen. Indien je land niet kan geselecteerd worden op die pagina wil dat zeggen dat we voorlopig niet naar dat land verzenden en kan de bestelling helaas niet doorgaan. 

 

Artikel 7. afhaling

 1. De zaken die online beschikbaar zijn kunnen ook in de zaak afgehaald worden. Het is steeds aangewezen ons te contacteren om de beschikbaarheid van het gewenste artikel te controleren.

 

Artikel 8. herroepingsrecht – ruiling

 1. Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
 2. Volgens de wet van 6 april 2010 (betreffende handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument) kan de klant binnen de 14 werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van motief het verzakingsrecht uitoefenen. Deze termijn geeft de klant de mogelijkheid het gekochte product te beoordelen zoals in een etalage. Dit houd in dat dit materiaal in ongebruikte staat moet zijn.
 3. Samen met de retourzending stuurt de klant alle toebehoren, bijgevoegde documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal. 
 4. De klant kan het product op zijn of haar kosten terugsturen naar Electroshop bvba. Deze laatste is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 5. Naast het binnenbrengen van het product, kunnen grotere toestellen, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten van 75€, laten ophalen.
 6. Voor de terugname van goederen rekenen wij een administratiekost van 10€ (restocking fee). Eventuele transportkosten die door ons werden gedragen bij de aankoop zullen bij deze administratiekost bijgeteld worden.
 7. De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet Electroshop bvba binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering/afhaling van het product, contacteren en het betreffende product terugsturen.
 8. Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen, beginnen de verzakingstermijn te lopen de dag na de eerste levering.
 9. Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het verzakingsrecht, draagt ‘Electroshop bvba’ binnen de 30 dagen zorg voor de terugbetaling.

 

Artikel 9. toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Electroshop bvba is het Belgisch Recht van toepassing.
 2. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.
 3. Indien er geschillen tussen Electroshop bvba en de afnemer mochten ontstaan, wordt dit voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dendermonde, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 10. Bescherming van persoonsgegevens

 1. Electroshop bvba, verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren. U hebt het recht op een redelijke controle van de persoonlijk identificeerbare gegevens die u ons meedeelt. Persoonlijk identificeerbare gegevens zijn alle gegevens die op een unieke wijze met u in verband kunnen worden gebracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz. Dit beleid werd opgesteld rekening houdend met de belangen van onze consumenten.
 2. Electroshop bvba, gebruikt gegevens die het van u krijgt, om een beter inzicht te krijgen in uw behoeften en u een betere dienstverlening te kunnen bieden. De gegevens die we verzamelen, worden ook gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en u op de hoogte te houden van updates van deze site. We kunnen persoonlijk identificeerbare gegevens gebruiken om contact op te nemen met u, bijvoorbeeld om u meer informatie op te sturen over onze producten en diensten en over andere producten en diensten waarvan we denken dat ze voor u interessant zijn, of om te antwoorden op uw eventuele vragen of opmerkingen. We kunnen de gegevens die we verzamelen, gebruiken in combinatie met gegevens die we hebben gekregen van derden, voor de bovenvermelde doeleinden. U kunt te kennen geven dat u het bovenstaande niet wenst door een mail te sturen naar electroshop@microware.be met melding ‘Unsubscribe’.
 3. Electroshop bvba, verbindt zich ertoe u te laten kiezen hoe uw persoonlijk identificeerbare gegevens worden gebruikt. We zullen geen persoonlijk identificeerbare gegevens die we via deze site hebben verzameld, meedelen aan derden, tenzij we uw toestemming daarvoor hebben.
 4. U hebt het recht te weten welke persoonlijk identificeerbare gegevens Electroshop bvba, over u bijhoudt. U hebt ook het recht die persoonlijk identificeerbare gegevens te laten corrigeren of schrappen. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar het volgende adres: Electroshop bvba, stationsstraat 22 - 28, 9200 Dendermonde, of via de rubriek “Contact”.
 5. Electroshop bvba heeft grote investeringen gedaan in server-, database-, backup- en beveiligingstechnologieën, die integraal deel uitmaken van deze website, om de veiligheid, integriteit en privacy van de persoonlijk identificeerbare gegevens die u ons verstrekt, te beschermen tegen misbruik of ongeoorloofde wijziging. De toegang is beperkt tot de bevoegde medewerkers van Electroshop bvba, volgens de redelijke veiligheids- en privacyprocedures. Wanneer u evenwel moet beslissen of u al dan niet persoonlijk identificeerbare gegevens via deze site gaat versturen, moet u weten dat geen enkele Internettransmissie en geen enkel computernetwerk voor 100% veilig of foutloos is.
 6. We kunnen deze privacyverklaring op ieder moment naar eigen goeddunken wijzigen en de wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze site verschijnen. Mogen wij u vragen regelmatig een kijkje te komen nemen, ook voordat u bijkomende persoonlijk identificeerbare gegevens via deze site verstuurt, zodat u op de hoogte bent van alle eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 30 augustus 2007.
 7. Als u eventueel vragen hebt over het privacybeleid van deze site, kunt u contact opnemen met Electroshop bvba , stationsstraat 22 - 28, 9200 Dendermonde, of via de rubriek “Contact”.